Standardní
S přesností 1% Kontaktní
Na čpavek Celonerezové S odporovým vysílačem
S teplotní stupnicí Celonerezové otřesuvzdorné Pro hasící zařízení
Nízkotlaké S přesností 0,6% a 0,4% Příplatky a příslušenství
Vodotěsné Diferenční Bimetalové a příslušenství
Standardní otřesuvzdorné s glycerinem Se spodní přírubou Tlakové, kapilárové, kontaktní