Vlastnosti

LAKY TEPLOTA NORMY VÝROBNÍ ŘADA TEPELNÉ VLAST. MECHANICKÉ VLAST. CHEMICKÉ VLAST. ELEKtrICKÉ VLASTNOSTI UŽITÍ
ZÁKLADNÍ LAK VNĚJŠÍ LAK IEC DIN
BS
IZOLACE
(stupeň 1)
IZOLACE
(stupeň 2)
Tepelný náraz
1d, 30 min.
Tepelná ohebnost, acc. do IEC, °C (proříznutí) Pájivost v teplotě (°C) Pruľnost (prodlouľení, %) Pevnost Neřízený otěr N Prodlouľení %, min Zpětná pružnost max. odolné proti: Pokles napětí Tan. delta,mezní bod
Standartní rozpouštědla Chladidla:
F 12, F 22
Minerální oleje
Modifikovaný polyvinyl formal - 120 317-1 DIN 46416/1-M 0,30-2,50 0,30-3,00 160 > 240 - 20% + 1d 5H > 12,0 30 45 dobré dobré dobré 8 - Motory a vinutí tepelné třídy E. Olejové transformátory. Vinutí je náchylné mechanickému namáhání.
Polyurethan - 130 317-4 DIN 46416/2-V
BS 6811 s. 3.1
0,03-2,00 0,03-2,00 155 > 170 360 10% + 1d 4H > 9,5 30 45 dobré - - 7 - Pro přímé pájení bez odstranění izolace; vinutí pro motory s nízkým výkonem, transformátory, telekomunikační zařízení, radio a TV systémy a měřící zařízení.
Modifikovaný polyurethan - 155 317-20 DIN 46416/2-V 0,03-2,00 0,03-2,00 175 > 200 375 10% + 1d 4H > 9,5 30 45 dobré - - 7 - Vinutí třídy F umožňuje pájení bez předchozího odstranění povrchové izolace.
Polyurethan POLYAMID 130 317-19 - 0,03-1,60 0,03-2,00 155 > 170 360 10% + 1d 4H > 10,5 30 45 dobré - - 7 - Dráty vhodné pro přímé pájení s velmi dobrou schopností navíjení, vhodné pro užití v automatických, vysoko- rychlostních navíječkách.
Modifikovaný polyurethan POLYAMID 155 317-21 - 0,03-1,60 0,03-1,60 175 > 200 375 10% + 1d 4H > 10,5 30 45 dobré - - 7 -
Modifikovaný polyester nebo polyesterimid - 155 317-3 DIN 46416/4 0,03-5,00 0,03-5,00 180 > 240 - 10% + 1d 4H > 10,5 30 45 dobré - - 8 150 Vinutí mající tepelnou odolnost třídy F a H, umožňuje vysokou odolnost proti teplotě a elektrickému přetížení; stálost a spolehlivost; vhodné pro vyuľití vinutí motorů pro domácnost a podobné elektrické zařízení.
Polyesterimid - 180 317-8 DIN 46416/5
BS 6811 s. 3.2
0,03-5,00 0,03-5,00 200 > 300 - 15% + 1d 4-5H > 11,0 30 45 dobré - - 9 175 - 195
Polyesterimid, THEIC Modifikovaný - 200 - DIN 46416/6 0,03-2,50 0,03-2,50 220 > 340 - 10% + 1d 4-5H > 11,0 30 45 dobré - - 9 180 - 200 El. stroje pracující nepřetržitě aľ do 200°C. Výborná tepelná odolnost a velmi dobré chemické vlastnosti.
Modifikovaný Polyesterimid - 180 317-8 DIN 46416/5
BS 6811 s. 3.3
0,03-5,00 0,03-5,00 200 > 300 - 15% + 1d 4-5H > 11,0 30 45 dobré dobré dobré 9 175 - 195 Vysoká tepelná a chemická odolnost (chlorované oleje, chladidla atd.) Vzduchotěsné motory a elektrická zařízení pracující nepřetržitě ve 180°C. Odolné Freonu 12 a 22.
Polyesterimid POLYAMID 180 317-22 - 0,03-3,00 0,03-3,00 200 > 265 - 15% + 1d 4-5H > 11,0 30 45 dobré - - 9 - Vinutí vyráběno na automatických, vysoce rychlostních navíječkách. Velice dobrá navíjeníschopnost.
Modifikovaný polyester nebo polyesterimid AMID - IMID 200 317-13 DIN 46416/7
BS 6811 s. 3.2
0,20-1,20 0,02-2,50 220 > 340 - 10% + 1d 6H > 11,0 30 45 dobré velmi dobré velmi dobré 10 170/225 Mimořádná tepelná a chemická odolnost. Vhodné pro elektrické zařízení pracující v teplotě aľ do 200°C.
Polyurethan (třída F) POLYAMID 180 317-35 - 0,20-1,20 0,02-1,20 175 > 200 375 Vlastnosti jsou shodné s polyurethanovou povrchovou bází třídy F. Teplota izolace: 170°C; bod měknutí: 140°C. Samonosné vinutí nevyžadující další impregnaci. Samo podporující navíjení. T.V. vychylování závitů.
Polyesterimid POLYAMID 180 317-37 - 0,20-1,20 0,02-1,20 200 > 300 - Vlastnosti jsou shodné s polyesterimidovou povrchovou bází. Teplota izolace: 170°C; bod měknutí: 140°C.