Teploměr se spínacími kontakty typ DKR 250


Použití
Dvojkovový technický stonkový teploměr se spínacími kontakty typ DKR 250 je určen k měření teploty jako provozní teploměr a k automatickému dálkovému ovládání signalizace "dosažení předem nastavené teploty".

Teploměr DKR maximální je určen k signalizaci maximální teploty.
Teploměr DKR minimální je určen k signalizaci minimální teploty.

Teploměr DKR nesmí být použit jako bezpečnostní prvek.

Přednosti
snadná montáž
připojení zátěže přímo na síťové napětí
snadné nastavení požadované teploty
snadný a rychlý odečet teploty

Technické údaje

Teploměr
Hodnota dílku
Rozsah stupnice
Měřicí rozsah
Délka stonku ... L [ mm ]
Typ
K
°C
°C
strong>Ćd = 8 mm (mat. nerez (AKVS))
100 160 250 400
DKR 250 1 - 30 až +50
-20 až +40
x x* x* x*
1 0 až 120
+20 až +100
x* x* x* x*
2< 0 až 200
+20 až +180
x* x* x* x*
2 0 až 350
+50 až +300
x* x* x* x*

Varianta: maximální, minimální
Základní chyba teploměru: ±2,5% z rozsahu stupnice
Hmotnost: cca 400g
Krytí: IP 20
Jmenovité pracovní napětí: 250V
Minimální pracovní napětí: 24V
Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
Jmenovitý pracovní proud: 50mA~
Připojení: doporučeno použít ploché šňůry H03VH-H 2x0,5 ČSN 34 7410-5
Kategorie užití: ohmická zátěž, pomocné relé
Trvanlivost: 10 000 provozních cyklů

Popis
Dvojkovový technický stonkový teploměr se spínacími kontakty typ DKR je analogový měřicí přístroj a jednopólový mechanický spínací přístroj. Je to řízený spínač působící v závislosti na teplotě (ovládací veličinou je teploty). Zajišťuje zapínání a vypínání elektrického proudu ve fázovém vodiči elektrického obvodu.
Teploměr tvoří jeden celek. Sestává z hlavice a stonku. Osa stonku je kolmá na číselník. V čelním skle teploměru je upevněn regulační knoflík pro seřizování stavitelného ukazatele na požadovanou zapínací teplotu. V krytu hlavice z izolačního materiálu je uloženo indikační zařízení, zapínací kontaktní ústrojí s jednoduchým přerušením a mžikovou činností a připojovací šroubové svorky. Stonek sestává ze šroubení, trubky a stahovacího šestihranu s ochrannou svorkou (plochý kolík 6,3). Uvnitř trubky na konci stonku je uloženo teplotní čidlo, které současně funguje jako ovládací ústrojí kontaktního ústrojí. Pevný pohon tvoří ocelový hřídelík spojující dvojkovovou šroubovici s kontaktní ručkou.

Teploměr DKR minimální
Stavitelný ukazatel minimální je vlevo od kontaktní ručky. Při snižování měřené teploty se kontaktní ručka přibližuje ke stavitelnému ukazateli a při dosažení zapínací teploty (plus přítah) se kontakty sepnou.

Teploměr DKR maximální
Stavitelný ukazatel maximální je vpravo od kontaktní ručky. Při zvyšování měřené teploty se kontaktní ručka přibližuje ke stavitelnému ukazateli a při dosažení zapínací teploty (minus přítah) se kontakty sepnou.


Technické normy, kterým teploměr DKR vyhovuje: ČSN EN 60947-5-1 (35 4101), ČSN EN 60947-1 (35 4101), ČSN EN 60529 (33 0330), ČSN 33 0360, ČSN 33 2000-3.

Zvláštní příslušenství teploměrů DKR 250

Teploměrová jímka
Sestává z ocelového šestihranného závitového hrdla se zajišťovacím šroubem, a ocelové trubky.
Šestihran/závit: O.K. 24/M20x1,5 nebo G1/2.
Délka: L = 105, 165, 255, 405 mm
Povrchová úprava: lak nebo chrom.

Posuvné závitové hrdlo
Sestává z ocelového šestihranného závitového hrdla a stavěcího šroubu.
Šestihran/závit: O.K. 24/M20x1,5.
Povrchová úprava: lak nebo chrom.