Teploměr DTSP


Dvojkovový vestavný teploměr typu DTSP je určen pro zabudování do průzoru dvířek trouby sporáků.

Popis
Měřicí dvojkovový systém je namontován do středu skleněného průzoru dvířek se stupnicí.

Montáž
Montáž skleněného průzoru s teploměrem do dvířek sporáků provádí výrobce sporáků.

Technické údaje

Dělení stupnice Měřicí rozsah Přesnost Hmotnost Rozměry
°C °C [g] [mm]
po 10 °C 0 až +300 ±2,5% z rozsahu

1315

dle rozm. náčrtku