Teploměr okenní DTOK


Teploměr slouží k měření venkovní teploty. Teploměrem lze kolem osy otáčet tak, aby odečet teplotních hodnot byl co nejsnazší. Po dohodě s výrobcem jsou možné různé firemní nápisy a znaky na stupnici.

Technické údaje

Dělení stupnice Měřicí rozsah Přesnost Vnější průměr
°C °C [mm]
po 1 °C -30 až +50 ±2 % z celého rozsahu 60

Poznámka: měřená teplota může být nepříznivě ovlivněna dopadem přímých slunečních paprsků.