Gufera

Typ G

Gufero se používá k utěsněni otáčejících se hřídelů u běžných konstrukcí zařízení pracujících v neznečištěném vnějším prostředí.


Typ GP

Gufero s prachovkou se používá k utěsnění otáčejících se hřídelů u běžných konstrukcí zařízení pracujících ve znečištěném vnějším prostředí.


Typ GV

Gufero s vlnovou úpravou vnější plochy se používá k utěsnění otáčejících se hřídelů u běžných konstrukcí zařízení pracujících v neznečištěném vnějším prostředí, se zvýšenou dilatací úložné díry a k usnadnění montáže.


Typ GPV

Gufero s prachovkou a vlnovou úpravou vnější plochy se používá k utěsnění otáčejících se hřídelů u běžných konstrukcí zařízení pracujících ve znečištěném vnějším prostředí, se zvýšenou dilatací úložné díry a k usnadnění montáže.


Typ GDL a GDP

Gufero s hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy se používá k utěsnění jednosměrně se otáčejících hřídelů při jejich zvýšeném obvodovém házení nebo kmitání u běžných konstrukcí zařízení pracujících v neznečištěném prostředí.


Typ GPDL a DPDP

Gufero s prachovkou a hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy se používá k utěsnění jednosměrně se otáčejících hřídelů při jejich zvýšeném obvodovém házení nebo kmitání u zařízení pracujících ve znečištěném vnějším prostředí.


Typ GPDPV a GPDLV

Gufero s prachovkou, hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy a vlnovou úpravou vnější plochy se používá k utěsnění jednosměrně se otáčejících hrídelů při jejich zvýšeném obvodovém házení nebo kmitání, se zvýšenou dilatací úložné díry a k usnadnění montáže u zařízení pracujících ve znečištěném prostředí.


Typ GDSV

Gufero s vlnovou úpravou vnější plochy a se smíšenou hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy se používá k utěsnění obousměrně se otáčejících hřídelů při jejich zvýšeném obvodovém házení nebo kmitání, se zvýšenou dilatací úložné díry, k usnadnění montáže u zařízení pracujících ve neznečištěném vnějším prostředí.


Typ GPDSV

Gufero s prachovkou, s vlnovou úpravou vnější plochy a smíšenou hydrodynamickou úpravou těsnící plochy se používá k utěsnění obousměrně se otáčejících hřídelů při jejich zvýšeném obvodovém házení nebo kmitání, se zvýšenou dilatací úložné díry, k usnadnění montáže u zařízení pracujících ve znečištěném vnějším prostředí.


Typ GPDSAV

Gufero s prachovkou, částečnou vlnovou a kovovou úpravou vnější plochy a smíšenou hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy se používá k utěsnění obousměrně se otáčejících hřídelů při jejich zvýšeném obvodovém házení nebo kmitání, se zvýšenou dilatací úložné díry, k usnadnění montáže u zařízení pracujících ve znečištěném vnějším prostředí a k dosažení větší stability v úložném otvoru.