KALIBRACE

Naše firma poskytuje kvalitní a komplexní služby v oboru kalibrací. Navázali jsme smluvní vztahy s akreditovanými laboratořemi, které pro nás tyto požadavky zajišťují. Další zkušenosti nám ukázali, že v malých, ale i středně velkých společnostech není v podstatě dokonalý přehled o provádění kalibrací, jejich dalších prolongacích a evidenci. Společnostem pak následně vznikají problémy při kontrolách ze strany státních kontrolních orgánů, nemluvě o tom, že je to i jedna z podmínek při uplatňování systému kvality - ISO. Především z těchto důvodů jsme začali poskytovat služby v oblasti kalibrací, které, jak se domníváme mohou pomoci i vaší společnosti.

NABÍZENÉ SLUŽBY
- poradenská činnost v zajištění měřidel vhodných ke kalibraci
- vyzvednutí přístrojů a zajištění kalibrace
- označení přístrojů a zavedení do firemní databáze
- opětovné vrácení přístrojů s kalibračním listem
- přiložení protokolu s datem další kalibrace
- po dobu kalibrace lze v některých případech zapůjčit náhradní přístroj
- hlídání časové vlastnosti kalibrace přístroje a jejich včasná aktualizace
  a opětovné zajištění služby