měřící a regulační technika


Společnost ELSANEX s.r.o., která vznikla v roce 2000, byla a je především zaměřena na dodávky a servis související s měřením a regulací tlaku a teploty. Dále naše společnost dodává navíjecí Cu dráty a kompletní náhradní díly na elektromotory.
     Postupně jsme se ve své činnosti při dodávkách nových zařízení a měřičů začali setkávat s požadavky na dodávky nových přístrojů včetně ověření, nebo kalibrace. Protože naší snahou je poskytovat opravdu kvalitní a komplexní služby, navázali jsme smluvní vztahy s akreditovanými laboratořemi, které pro nás tyto požadavky zajišťují.
     Další zkušenosti nám ukázali, že v malých, ale i středně velkých společnostech není v podstatě dokonalý přehled o provádění kalibrací, jejich dalších prolongacích a evidenci. Společnostem pak následně vznikají problémy při kontrolách ze strany státních kontrolních orgánů, nemluvě o tom, že je to i jedná z podmínek při uplatňování systému kvality - ISO.

Především z těchto důvodů jsme začali poskytovat služby v oblasti kalibrací, které jak se domníváme, že mohou pomoci i vaší společnosti.


Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12466 ze dne 15.5. 2000. Na výrobky bylo vydáno, dle zákona č.22/97 sbírky, “Prohlášení o shodě“.
Adresa:  Elsanex, s.r.o.                                           Provozovna:    Elsanex, s.r.o.
               Pod Kruhovkou 13                                                        Na Bořích 58
               312 00  Plzeň                                                              326 00  Plzeň